Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Dĩ An

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Dĩ An năm học 2017 - 2018, đề thi gồm 2 phần: tự luận và trắc nghiệm.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Dĩ An

Câu 1: Cho tứ diện ABCD, gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC. Gọi K là điểm nằm trên cạnh BD sao cho BK = 2KD. Gọi E là giao  điểm của JK và CD, Q là giao điểm của IE và AD. Hãu chọn khẳng định sai.

A. E là giao điểm của CD và (IJK)

B. DE = DC

C. K là trọng tâm tâm giác BCE

D. Q là trung điểm của cạnh AD.

Câu 1. Một cái hộp có 5 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh. Có bao nhiêu cách chọn ra:

a) 6 quả cầu tùy ý.

b) 6 quả cầu trong đó có ít nhất 3 quả cầu trắng.


De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Di An

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Dĩ An

  •