Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Yên Phong số 2

Đề kiểm tra định kì chất lượng lần 1 năm học 2017 - 2018 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Phong số 2, Bắc Ninh có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Yên Phong số 2

Câu 7. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(4; 5), vec tơ v = (1; -2) và đường thẳng d: 2x – y – 3 = 0

a). Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ v

b) Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ v

Câu 9. (2,0 điểm). Trên giá sách có 10 quyển sách khác nhau, gồm 3 quyển sách Toán, 3 quyển sách Ngữ văn, 4 quyển sách Tiếng Anh.

a). Có bao nhiêu cách lấy ra 3 quyển sách thuộc 3 môn khác nhau từ 10 quyển sách đó?

b) Có bao nhiêu cách lấy ra 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau từ 10 quyển sách đó?

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Yen Phong so 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Yên Phong số 2

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Yen Phong so 2

=> Tải đề thi và đáp án tại đây

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Yên Phong số 2

  •