Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Yên Viên

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Yên Viên, Hà Nội năm học 2017 - 2018, đề thi gồm có 2 phần tự luận và trắc nghiệm như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Yên Viên

Câu 1. Cho 4 đường thẳng a, b, a’, b’ trong đó a || a’, b || b’ và a ∩ b. Hỏi có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng a’ và biến đường thẳng b thành đường thẳng b’

A. Có một phép duy nhất

B. Không có phép nào

C. Có vô số phép

D. Chỉ có hai phép

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - THPT Yen Vien

=> Tải đề thi tại đây

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - THPT Yên Viên

  •