Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - Triệu Sơn 2

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2016 - 2017 của trường Triệu Sơn 2 có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - Triệu Sơn 2

Câu 17. Lớp 11B có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Số cách chọn ra một học sinh trong lớp 11B tham gia vào đội xung kích của Đoàn trường là:

A.  500 (cách);              B. 54 (cách);                  C. 450 (cách);                  D.  45 (cách).

Câu 20. Có 8 quả bóng màu đỏ, 5 quả bóng màu vàng, 3 quả bóng màu xanh. Có bao nhiêu cách chọn từ đó ra 4 quả bóng sao cho có đúng 2 quả bóng màu đỏ?

A.  874 (cách);              B. 478 (cách);            C. 784 (cách);                  D.  847 (cách).

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - Trieu Son 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - Triệu Sơn 2

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2017 - Trieu Son 2

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2017 - Triệu Sơn 2

  •