Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - 2019 THPT Lương Thế Vinh

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - 2019 THPT Lương Thế Vinh

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:

A.SF (F là trung điểm CD)          B. SO (O là tâm hình bình hành ABCD)

C. SG (G là trung điểm AB)    D. SD

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2018 - 2019 THPT Luong The Vinh

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2018 - 2019 THPT Luong The Vinh

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2018 - 2019 THPT Luong The Vinh

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2018 - 2019 THPT Luong The Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - 2019 THPT Lương Thế Vinh

  •