Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Tứ Sơn

Đề thi khảo sát giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Tứ Sơn, Bắc Giang được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Tứ Sơn

Câu 19: Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?

A. Có một phép đối xứng trục là phép đồng nhất .

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng .

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình  .

D. Phép vị tự là một phép dời hình .

Câu 20: Cho 2 đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng thứ hai lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh thuộc tập 16 điểm đã lấy trên hai đường thẳng trên?

A. 560 tam giác        B. 270 tam giác             C. 441 tam giác             D. 150 tam giác

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2018 - THPT Tu Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2018 - THPT Tứ Sơn

  •