Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Chu Văn An 2017

Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội gồm có 2 đề: đề số 1 và đề số 2 cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Chu Văn An 2017

Đề số 1

Câu  3 (2,0 điểm)

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, nhỏ hơn 5670 và chia hết cho 5?

b) Một tổ có 10 học sinh trong đó có 6 em nam và 4 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong tổ tham gia nhóm nhảy cổ vũ. Yêu cầu trong 5 em được chọn không có quá 2 em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Chu Van An 2017

Đề số 2

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Chu Van An 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Chu Văn An 2017

  •