Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đoàn Thượng 2017 - 2018

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đoàn Thượng 2017 - 2018

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x2 + y2 – 4x – 2y + 1 = 0 có tâm là điểm I, đường thẳng d: x + y + 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng ∆ song song với đường thẳng d và ∆ cắt đường tròn (C) tại 2 điểm A, B phân biệt sao cho diện tích ∆IAB lớn nhất.

Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 4x + 2y – 4 = 0, véc tơ u (-3; 4). Hãy viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo véc tơ u (-3; 4)

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Doan Thuong 2017 - 2018

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đoàn Thượng 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Doan Thuong 2017 - 2018

=> Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đoàn Thượng 2017 - 2018

  •