Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Hưng Nhân 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình năm học 2017 - 2018.

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – x – 4y – 2 =0 và hai điểm A(3; -5), B(7; -3). Gọi M là điểm thuộc (C) sao cho MA2 + MB2 đạt giá trị nhỏ nhất, M’ (a; b) là ảnh của M qua phép vị tự tâm A tỉ số 3. Khi đó 2a + b bằng:

A. 15          B. 9        C. 10       D.8

Câu 12: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số khác nhau

A. 75         B. 90        C. 100            D.50

 Câu 13: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. y = sinxcosx     B. y = tan4x       C. y = 3cos x    D. y = cos(x + 1)

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Hung Nhan 2017

=> Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Hưng Nhân 2017

  •