Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Lương Thế Vinh HN 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Lương Thế Vinh HN 2017 - 2018

Câu 3. Một nhóm học sinh trong đó có 3 nữ và 7 nam. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 10 học sinh trong nhóm này thành một hàng dọc sao cho 3 bạn nữ phải đứng liền nhau?

A. 40320             B. 136080           C. 241920            D. 30240

Câu 13. Bạn Bình có 5 bông hoa hồng khác nhau, 4 bông hoa cúc khác nhau, 3 bông hoa lan khác nhau, bạn Bình cần chọn ra 4 bông để trang trí vào một lọ hoa. Hỏi bạn Bình có bao nhiêu cách chọn hoa sao cho có  đủ cả 3 loại hoa?

A. 420           B. 300         C. 540        D. 270


De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Luong The Vinh HN 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Lương Thế Vinh HN 2017 - 2018

  •