Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Nhân Chính 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2017 - 2018 của trường THPT Nhân Chính, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Nhân Chính 2017-2018

Câu 16: Cho đường thẳng d có phương trình: x + 2y – 2 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua việc thực hiện liên tiếp 2 phép biến hình: phép đối xứng tâm O (0;0) và phép tịnh tiến theo véc tơ v (3;2) là đường thẳng:

A. x + y – 4 = 0           B. 2x + y + 2 = 0          C.3x + 3y – 2 = 0      D. x + y – 3 = 0

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Nhan Chinh 2017-2018

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Nhan Chinh 2017-2018

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Nhan Chinh 2017-2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Nhân Chính 2017-2018

  •