Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Quế Võ số 2 2017-2018

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Quế Võ số 2 năm học 2017 - 2018 gồm có 50 câu trắc nghiệm.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Quế Võ số 2 2017-2018

Câu 29. Xét phương trình 2sin2x + (m2 – 1) sinx + 2m + 1 = 0 với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình đã cho trên đường tròn lượng giác là bốn đỉnh của một hình chữ nhật?

A. 0                 B. 3                      C. 2                D. 1

Câu 33. Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời. Một học sinh chọn ngẫu nhiên các phương án và làm hết thi. Hỏi có bao nhiêu cách để học sinh chọn các phương án trong bài thi của mình?

A. 450        B. 50             C. 200         D. 504

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Que Vo so 2 2017-2018

=> Tải đề thi tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Quế Võ số 2 2017-2018

  •