Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Thanh Miện 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Thanh Miên, sở GD Hải Dương.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Thanh Miện 2017 - 2018

Câu 3 (2 điểm)

a) Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau và chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước.

b) Đội văn nghệ của trường THPT Thanh Miện có 20 học sinh gồm 8 nam và 12 nữ. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, đoàn trường cần chọn 10 học sinh trong đội để tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho số học sinh nam không lớn hơn 3.

Câu 5 (2,5 điểm). Trong hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M(-2; 3), đường thẳng d có phương trình x – y + 2 = 0, đường tròn (c) có phương trình x2 + y2 – 4x + 6y – 3 = 0

a) Tìm ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véc tơ u (-3; 1)

b) Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép quay tâm O, góc quay bằng 900.

c) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm M, tỉ số bằng -2


De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Thanh Mien 2017 - 2018

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Thanh Miện 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Thanh Mien 2017 - 2018

Tải đề thi và đáp án tại đây

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Thanh Miện 2017 - 2018

  •