Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - THPT Tam Hiệp

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Lý trường THPT Tam Hiệp, Đồng Nai năm học 2017 - 2018.

Câu 14. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn hết hợp A, B dao động với tần số f = 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng d1 = 12 cm, d2 = 16 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực tiểu. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. 15cm/s        B. 48 cm/s       C. 30cm/s           D. 24 cm/s

De thi giua ki 1 lop 12 mon Ly 2017 - THPT Tam Hiep

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - THPT Tam Hiệp

  •