Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2017 -rn 2018 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết AB = a, AC = a√5, cạnh SA vuông góc với mp(ABCD), góc giữa cạnh SC với đáy (ABCD) bằng 600. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD?

Câu 2. (2,0 điểm)

Cho hàm số y = f(x) = -x3 + 3x2 + (3m2 – 6m)x + 3m2 – 2m3 (1), với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hàm số có cực đại, cực tiểu sao cho các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số (1) cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O.


De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 THPT Chuyen Ha Noi - Amsterdam

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 THPT Chuyen Ha Noi - Amsterdam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

  •