Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

Câu 5. Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x4 – 2x2 – 1 song song với trục hoành là:

A. một        B. không                C. ba              D. hai

Câu 6. Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x4 – 2x2 + 2. Diện tích của tam giác ABC là:

A. ½        B. 2       C. √3    D. 1

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Luong The Vinh

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Luong The Vinh

Tải đề thi và đáp án tất cả các mã đề tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh

  •