Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

Câu 7. Để làm một thùng phi hình trụ người ta cần hai miếng nhựa hình tròn làm hai đáy có diện tích mỗi hình là 16π (cm2) và một miếng nhựa hình chữ nhật có diện tích là 60π (cm2) để làm thân. Tính chiều cao của thùng phi được làm.

A. 10 (cm)    B. 15 (cm)        C. 15/2 (cm)         D. 30 (cm)

Câu 15. Ông Bình dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ gộp vào vốn ban đầu. Tính số tiền x (triệu đồng, x ∈ N) ông Bình gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi vừa đủ mua một chiếc xe máy trị giá 60 triệu đồng.

A. 300 triệu đồng        B. 280 triệu đồng          C. 289 triệu đồng     D. 308 triệu đồng

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Luong The Vinh, Ha Noi

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Luong The Vinh, Ha Noi

=>> Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

  •