Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Trấn Biên

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Trấn Biên, Đồng Nai có đáp án năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Trấn Biên

Câu 2. Một hình chóp tứ giác đều có góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng 600 và diện tích xung quanh bằng 8a2. Tính diện tích S của mặt đáy hình chóp.

Câu 18. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC vuông góc nhau đôi một. Gọi V là thể tích khối tứ diện OABC. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - THPT Tran Bien

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Trấn Biên

1 A 6 B 11 A 16 C 21 A
2 B 7 A 12 A 17 D 22 C
3 B 8 B 13 B 18 B 23 B
4 D 9 A 14 D 19 C 24 A
5 D 10 C 15 C 20 A 25 B

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - THPT Trấn Biên

  •