Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT C Nghĩa Hưng 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT C Nghĩa Hưng, Nam Định năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT C Nghĩa Hưng 2017 - 2018

Câu 33. Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = 12t2 – 2t3 + 3 trong đó t là khoảng thời gian (tính bằng giây) mà chất điểm bắt đầu chuyển động. Tính thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

A. t = 2        B. t = 4         C. t = 1           D. t = 3

Câu 36. Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

A. 2015      B. 2016     C. 2017     D. 2018

Câu 37. Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 3     B. 4                C. 5        D. Vô số.

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT C Nghia Hung 2017 - 2018

Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT C Nghĩa Hưng 2017 - 2018

  •