Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Chuyên ĐH Vinh 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Chuyên ĐH Vinh 2017 - 2018

Câu 28. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC, AD vuông góc với nhau từng đôi một và AB = 3a, AC = 6a, AD = 4a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CD, BD. Tính thể tích khối đa diện AMNP.

A. 3a3        B. 12a3       C. a3             D. 2a3

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, tam giác SAD vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Cho biết AB = a, SA = 2SD, mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.

A. 5a3/2         B. 5a3       C. 15a3/2       D. 3a3/2

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Chuyen DH Vinh 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Chuyen DH Vinh 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Chuyen DH Vinh 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Chuyen DH Vinh 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Chuyen DH Vinh 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Chuyen DH Vinh 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Chuyên ĐH Vinh 2017 - 2018

  •