Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Lê Quý Đôn 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 năm 2017 môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn, đề thi gồm có 6 trang cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Lê Quý Đôn 2017

Câu 30. Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 2x – 5 có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm thuộc đồ thị (C) mà tiếp tuyến với đồ thị tại chúng là hai đường thẳng song song?

A. Không tồn tại cặp điểm nào

B. 1

C. 2

D. Vô số cặp

Câu 34. Cho hình chóp S.ABCD là hình vuông cạnh a, SD = 3a/2. Hình chiếu vuông góc của điểm S trên mặt phẳng đáy là trung điểm của cạnh AB. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD)?

A. d = 3a/4        B. d = 2a/3          C. d = 3a/5          D. d = 3a/2

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Le Quy Don 2017

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Le Quy Don 2017

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Le Quy Don 2017

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Le Quy Don 2017

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Le Quy Don 2017

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Le Quy Don 2017

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Le Quy Don 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Lê Quý Đôn 2017

  •