Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Khuyến 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án năm học 2017 - 2018 trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Khuyến 2017

Câu 36: Cho khối chóp có đáy là n-giác. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Số mặt của khối chóp 2n

B. Số cạnh của khối chóp là n + 2

C. Số đỉnh bằng số mặt và bằng n + 1

D. Số đỉnh của khối chóp là 2n + 1

Câu 39: Giá trị m nằm trong khoảng nào để đồ thị hàm số y = 2x4 + mx2 + m có ba điểm cực trị và ba điểm này tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.

A. (-12; -6)       B. (-6; 0)          C. (-6; -5)          D. (2; 6)

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 4, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SD, CD, BC. Thể tích khối chóp S.ABPN là a, thể tích khối tứ diện CMNP là b. Giá trị a, b thỏa mãn bất đẳng thức nào dưới đây:

A. a2 + 2ab – b2 > 160

B. a2 - 2ab + 2b2 < 109

C. a2 + ab – b4 < 145

D. a2 - ab + b4 > 125


De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Khuyen 2017

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Khuyến 2017

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Khuyen 2017

=>> Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Khuyến 2017

  •