Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017

Đề kiểm tra định kì giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017 gồm có 9 câu cụ thể như sau:

Câu 7:  (2đ) Giải toán     

        a) Một cửa hàng có 6chục  chiếc áo mưa, đã bán được 25 chiếc áo mưa. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc áo mưa ?      

    b) Hoa cân nặng 31 kg , như vậy Hoa nặng hơn Huệ 5 kg. Hỏi Huệ cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ?

Câu 8:  (1đ)  Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm

Câu 9:    (1đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

       a)  Số hình tứ giác trong hình vẽ là :

           A. 1                                   B. 2

           C. 3                                   D. 4

       b) Số hình tam giác trong hình vẽ là :

           A. 4                                   B. 3

           C. 2                                   D. 1 

De thi giua ki 1 lop 2 mon Toan nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2017

  •