Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2017 - TH An Phú Tân A

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2017 trường tiểu học An Phú Tân A.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2017 - TH An Phú Tân A

Đề bài:

A.Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng.

Câu 1: Bài “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” của tác giả: (0,5 điểm)

a.Lâm Thị Mỹ Dạ          b. Tô Hoài     c. Tuốc-ghê-nhép               d. Nguyễn Duy

Câu 2: Các nhân vật trong “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” là: (0,5 điểm)

a. Dế Mèn, Tô Hoài, Nhà Trò.

b. Bọn nhện, Dế Mèn, Tô Hoài.

c. Dế Mèn, bọn nhện, Nhà Trò.

d. Bọn nhện, Dế Mèn, cỏ xước.

Câu 3: Những dòng nào nêu đúng lý do ca ngợi những người chính trực như Tô Hiến Thành? (0,5 điểm)

a. Vì người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích cá nhân.

b. Vì người chính trực bao giờ cũng thẳng thắn, tôn trọng sự thật.

c. Vì người chính trực tài giỏi trong việc chỉ huy quân sỹ trên trận mạc.

Câu 4: Từ nào viết sai chính tả? (0,5 điểm)

a. chắc nịch.

b. hang động.

c. xinh xắng.

B.Tự luận:

Câu 1: Tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng sau đây (mỗi loại tìm ít nhất 1 từ): (1 điểm)

a. ngay:…………………………………………………..

b. thẳng:…………………………………………………

c. trung :…………………………………………………..

c. thực : …………………………………………………..

Câu 2:

a.Tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ “trung thực”. (0,5 điểm)

b. Đặt câu với 1 từ vừa tìm được. (0,5 điểm)

Câu 3: Xác định danh từ, động từ trong câu sau: (1 điểm)

-Sáng nào, mẹ cũng dậy sớm nấu cơm cho cả nhà ăn.

Câu 4: Viết bức thư gửi người thân để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ I vừa qua. (5 điểm)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2017 - TH An Phú Tân A

  •