Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Tân Hưng

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Tân Hưng năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Tân Hưng

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2017 - TH Tan Hung

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Tân Hưng

A. Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0.5 điểm

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: A- góc vuông         B – góc nhọn          C – góc bẹt          D – góc tù

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: C

B. Tự luận:

Câu 7: Mỗi câu 0.5 điểm

a.154057          b. 17825              c. 34952              d. 178

Câu 8: Vẽ đúng tóm tắt đươc (0.5 đ)

Bài giải:

Số sách giáo khoa của trường cho mượn là: (0.25đ)

(120+24) : 2 = 72(quyển) (0.25đ)

Số sách tham khảo của trường cho mượn là:(0.25)

120– 72 = 48(quyển) (0.25)

Đáp số : Sách giáo khoa:72(quyển) (0.25)

Sách tham khao: 48(quyển)(0.25)

Câu 9 :

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật (0.25 đ)

125 x 4 = 500 (m) (0.5 đ)

Chu vi mảnh đất là (0.25 đ)

(125 + 500) x 2 = 1250 (m) (0.5đ)

Đápsố : 1250 m (0.5 đ)

Câu 10 :Mỗi ý đúng 0.5 điểm

Năm số lẻ liên tiếp nhau là : 11, 13, 15, 17, 19

Trung bình của năm số đó là : (11 + 13 + 15 + 17 + 19 ) : 5 = 15

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Tân Hưng

  •