Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Đội Cấn 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Đội Cấn năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Đội Cấn 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan TH Doi Can 2017 - 2018

II. Phần tự luận: ( 6 điểm) 

Bài 1. (1 đ) Đặt tính rồi tính

   125328 + 248459                              635783 – 290876

Bài 2. (1đ)   Tính giá trị biểu thức m + 115 – n, với m = 75 và n =  29.

Bài 3. (3đ)

Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 4. (1đ)

  Trung bình cộng của hai số là số nhỏ nhất có ba chữ số, biết số thứ nhất  là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Đội Cấn 2017 - 2018

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan TH Doi Can 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Đội Cấn 2017 - 2018

  •