Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Trần Thới 2, huyện Cái Nước năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2 

De thi giua ki 1 lop 5 mon Toan 2017 - 2018 TH Tran Thoi 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2 

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

3

4

5

6

 

Khoanh đúng

A

A

C

B

C

C

 

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

Bài 7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (3 điểm)

a) 4/17 < 1                b) 3/10 < 2/5

 

c) 3,125 > 2,075

 

 

d) 56,9 > 56

e) 42dm4cm  =  424dm

 

h) 9kg  =  9000g

Bài 8: Tính: (1 điểm)

a)     1/5 + 2/10 = 2/10 + 2/10 = 4/10 = 2/5

b)    3 x ½ = 3 x ½ = 3/2

        

 Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0,5 điểm)

 

                          3,63;    3,66;    6,3;    6,4

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0,5 điểm)

6,4;    6,3;    3,66;    3,63

Bài 11:  Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?(2 điểm)

Bài giải

                          12 ngày gấp 4 ngày số lần là:                           (0,25đ)

                                               12 : 4 = 3 (lần)                                       (0,75đ)

             Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:        (0,25đ )

                                               1500 x 3 = 4500 (cây)                            (0,5đ)

                                          Đáp số: 4500 cây thông.                (0,25 đ)

Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,25đ)

                                            1500 : 4 = 375(cây)                             (0,25đ)

                  Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:        (0,25đ )

                                                    375 x 12 = 4500 (cây)                            (0,5đ)

                                                            Đáp số: 4500 cây thông.                (0,25 đ)

Theo TTHN


>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2018 TH Trần Thới 2

  •