Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2018 - 2019 TH Thái Hưng

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Thái Hưng, Thái Thụy năm học 2018 - 2019 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2018 - 2019 TH Thái Hưng

Câu 3:    8 ha 15m2 =………ha

                   Số thập phân cần viết vào chỗ chấm là:                             

            A.    8 ,15             B.   8,0015                C.    8, 015                              

Câu 4 : Số thích hợp ðể viết vào chỗ chấm của 0,015 tấn = ……..kg là

          A. 150                                     B. 1,5                                         C.15        

Câu 5: Trong các số thập phân sau: 3,78; 3,87; 3,782; 3,9 số thập phân lớn nhất là:

           A. 3,78                    B. 3,87                C. 3,782              D. 3,9

Câu 6:  Trong số 975,67 chữ số 7 ở bên trái có giá trị gấp chữ số 7 ỏ bên phải số lần là:

          A. 10 lần.                      B. 100 lần                          C. 1000 lần

De thi giua ki 1 lop 5 mon Toan 2018 - 2019 TH Thai Hung

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2018 - 2019 TH Thái Hưng

  •