Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Sử 2017 - THCS Phương Trung

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THCS Phương Trung.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Sử 2017 - THCS Phương Trung

A/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

I/ Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (2điểm)

1. Những di tích còn lại trong lòng đất và trên mặt đất gọi là

A. tư liệu  truyền miệng.                                                B. tư liệu hiện vật

C. tư liệu chữ viết.                                                D. tư liệu phim ảnh.

2. Một thiên niên kỉ  là

A. 100 năm                       B. 10 năm            C. 1000 năm          D. 10.000 năm

3. Người tối cổ sống theo

A. bầy gồm khoảng vài chục người.                               B. nhóm nhỏ

C. gia đình hoặc vài gia đình họp thành một xóm.                  D. Những thị tộc.

4. Cư dân của các quốc gia cổ đại phương Đông sống chủ yếu bằng

A. nghề đánh cá                                                   B. nghề thủ công.

C. nghề chăn nuôi                                                          D. nghề nông trồng lúa nước

II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1điểm)

- Xã hội Hi Lạp và Rô -Ma gọi là xã hội.(1)..............................................................................

- Người phương Đông thời cổ đại dùng hình vẽ mô phỏng vật thật để nói lên ý nghĩ của mình gọi là chữ (2) ..............................................................

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

1. Vì sao chúng ta phải học lịch sử. (2điểm)

2. Nêu  sự khác nhau về đặc điểm của người tối cổ và người tinh khôn.(2điểm)

3. Cho biết những nét chính trong đời sống vật chất của người nguyên thủy ở nước ta? Việc phát  minh ra trồng trọt, chăn nuôi có ý nghĩa gì.(3điểm)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Sử 2017 - THCS Phương Trung

  •