Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - Giao Thủy

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục Giao Thủy được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - Giao Thủy

Bài 3: (2,5 điểm)

Vẽ đường thẳng xy; lấy điểm A, điểm C nằm trên đường thẳng xy và điểm B không nằm trên đường thẳng xy; vẽ đường thẳng AB và tia CB.

a) Kể tên tất cả các đoạn thẳng có trong hình vừa vẽ

b) Vẽ tin Cz cắt đoạn thẳng AB tại điểm I. Trong 3 điểm A, I, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại và kể tên tia đối của tia IA

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan 2017 - Giao Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - Giao Thủy

  •