Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - THCS Nguyễn Du

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 môn Toán trường THCS Nguyễn Du năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - THCS Nguyễn Du

Bài 1 (2 điểm). Cho các số 1638; 393; 3690; 2094; 1650. Trong các số trên:

a) Số nào chia hết cho cả 3 và 9?

b) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho 2; 3 và 5?

d) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan 2017 - THCS Nguyen Du

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - THCS Nguyễn Du

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan 2017 - THCS Nguyen Du

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - THCS Nguyễn Du

  •