Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Hoàng

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Hoàng được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Hoàng

Câu 4: (2.5 điểm)

a) Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AB, tia BC, đường thẳng AC.

b) Cho 3 điểm M, N, P thuộc đường thẳng a sao cho MN = 4cm, MP = 10cm. Tính NP.

Câu 5: (0.5 điểm) Chứng minh rằng n.(n + 13) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Hoang

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Hoàng

  •