Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Trãi

Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 1 năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Trãi môn Toán lớp 6.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Trãi

Câu 4 (1,5 điểm)

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. So sánh hai đoạn thẳng AC và CB nếu:

a) CB = 3cm

b) CB = 4cm

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Trai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Trãi

  •