Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán Chuyên Amsterdam 2017

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 môn Toán trường THPT Chuyên Amsterdam, Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán Chuyên Amsterdam 2017

Bài 3: (2 điểm)

Cho 4 điểm A, B, C, D sao cho B nằm giữa A và C, hai tia CB và CD đối nhau. Nối đoạn thẳng AD.

Chứng tỏ 2 tia BA, BD đối nhau và kể tên các đoạn thẳng trên hình vẽ.

Bài 4: (1 điểm)

Tính:

A = 4 + 12 + 24 + … + 19404 + 19800


De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan Chuyen Amsterdam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán Chuyên Amsterdam 2017

  •