Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018, đề thi gồm 6 bài được cập nhật chi tiết dưới đây.

Bài 2 ( 1đ)

a ) Biết khi chia a cho 12 thì dư 9. Hỏi a có chia hết cho 3 không? Có chia hết cho 4 không?

b) Tính xem từ 230 đến 460 có bao nhiêu số chia hết cho 3.

Bài 6 (2 đ)

 Cho M, N, K cùng nằm trên đường thẳng yy’, điểm N và M nằm cùng phía đối với K.Biết MK = 6 cm, NK = 8 cm. Biết E và K nằm khác phía đối với N và EN =5cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN, KE, ME

b) Tìm tia trùng với tia MN?

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017

  •