Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019

Câu 5:  (1đ)  Lớp 6a1, 6a2, 6a3 có sĩ số lần lượt là 36, 42, 48 cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau mà không thừa người nào. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được?

Câu 6:  (1 đ) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O thuộc đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Ox, điểm N thuộc tia Oy.

a/ Viết tên hai tia đối nhau gốc O

b/ Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan nam 2018 - 2019

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan nam 2018 - 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019

  •