Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp chỉ còn 1 ngày - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2018 - THCS Lê Lợi

Đề thi 8 tuần học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 trường THCS Lê Lợi cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2018 - THCS Lê Lợi

I. Choose the best answer to complete each one below. ( 4 ms)

1. We have Math……Tuesday and Friday. 

A. in              B. on            C. at              D. of

2. American students have two......minute breaks each day.

A. 5         B. 10           C. 15       D. 20

3. American students take part…..different activities after school.

A. at       B. on      C. in          D. for

4. Nam is interested in……experiments in his free time.

A. do        B. does         C. to do       D. doing

De thi giua ki 1 lop 7 mon Anh 2018 - THCS Le Loi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2018 - THCS Lê Lợi

  •