Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sinh 2018 - THCS Chu Văn An

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Chu Văn An năm 2018 được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sinh 2018 - THCS Chu Văn An

Phần I:  Trắc nghiệm ( 2  điểm )  : Đọc kỹ câu hỏi và trả lời bằng cách khoanh vào ý đúng hay nối ý đúng  .

Câu 1 : các chân bụng ( chân bơi ) của tôm sông có bao nhiêu đôi

          A. 3  .           B. 4  .        C. 5              D. 6

Câu 2 :cơ thể tôm sông chia làm bao nhiêu phần

A. . 4         B.  5            C.  2              D.   7

Câu 3:  cua đồng di chuyển bằng

A. Chân bò               

B. Chân bơi                          

C.chân ngực

D.  chân bụng

Câu 4: con sun có lối sống như thế nào :

A. Tự do  .

B. Kí sinh .

C. định cư  .

D. Hang hốc .

 

Phần II : Tự luận (8  điểm)

Câu 1 : Viết vòng đời của tôm sông  ? (1. điểm )

Câu 2 : Nêu những thông tin có trong hệ cơ qua sau ( hệ tiêu hóa , hệ hần kinh – giác quan ) của tôm sông ? (2Đ )

 Câu 3  phân biệt lớp giáp xác và lớp hình nhện về thời gian kiếm ăn , di chuyển , hô hấp , đầu –ngực , bụng ?  (4  điểm) .

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sinh 2018 - THCS Chu Văn An

  •