Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sử 2018 - THCS Hoàng Hoa Thám

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 môn lịch sử lớp 7 năm 2018 trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sử 2018 - THCS Hoàng Hoa Thám 

Môn: Lịch sử                            Thời gian:  45 phút.

Họ và tên học sinh: ................................................................. .............. Lớp:............................        

Câu hỏi

Câu 1: (2,5 điểm) Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước? Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: (1 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương thời Tiền Lê?

Câu 3: (3 điểm) Nhà Lý ra đời trong hoàn cảnh nào? Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

Câu 4: (3,5 điểm) Hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sử 2018 - THCS Hoàng Hoa Thám

  •