Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - Chuyên Hà Nội Amsterdam 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - Chuyên Hà Nội Amsterdam 2017 - 2018

Bài 3: (2 điểm)

Sau khảo sát chất lượng giữa học kì, số học sinh của lớp 7A được xếp thành ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi và khá theo thứ tự tỉ lệ với 2 và 3, số học sinh khá và trung bình theo thứ tự tỉ lệ với 5 và 6. Biết số học sinh khá ít hơn số học sinh trung bình là 3 em. Tính tổng số học sinh lớp 7A và số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC có góc A = 600, kẻ tia phân giác của góc B cắt AC ở D, tia phân giác góc C cắt AB ở E. Qua A kẻ đường thẳng song song với CE, đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại E.

a. Chứng minh rằng góc AFC = CAF

b. Chứng minh rằng góc BDC = AEC

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan - Chuyen Ha Noi Amsterdam 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - Chuyên Hà Nội Amsterdam 2017 - 2018

  •