Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Lai Đồng năm 2017

Đề khảo sát giữa kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lai Đồng năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết do tổ khoa học tự nhiên ra đề.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Lai Đồng năm 2017

Bài 3: (2 điểm)

Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Bài 4: (3 điểm)

Cho hình vẽ bên, biết góc B1 = 750, a ⊥ c, b ⊥ c

a) a có song song với b không? Vì sao?

b) Tính góc A1

c) Tính góc A4

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan - THCS Lai Dong nam 2017

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Lai Đồng năm 2017

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan - THCS Lai Dong nam 2017

=> Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán - THCS Lai Đồng năm 2017

  •