Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Sử 2018 - THCS Nguyễn Trãi

Đề thi giữa học kì 1 môn Sử lớp 8 năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Trãi có đáp án chi tiết cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Sử 2018 - THCS Nguyễn Trãi

Câu 1:  Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là:

A. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

B. Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

C. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

D. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

Câu 2:  Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập vào:

A. Năm 1893                        C. Năm 1903.

B. Năm 1898.                       D. Năm 1905.

Câu 3: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản bắt đầu vào thời gian:

A. Tháng 1/1867.                             C. Tháng 1/1869.

B. Tháng 1/1868.                             D. Tháng 1/1870.

  Câu 4: Cuối thế kỉ XIX, vị trí nền kinh tế Mĩ trong thế giới tư bản là:

A. Thứ nhất.                                       C. Thứ ba.

B. Thứ hai.                                          D. Thứ tư.

De thi giua ki 1 lop 8 mon Su 2018 - THCS Nguyen Trai

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Sử 2018 - THCS Nguyễn Trãi

De thi giua ki 1 lop 8 mon Su 2018 - THCS Nguyen Trai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Sử 2018 - THCS Nguyễn Trãi

  •