Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - 2018 Ninh Bình

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 lớp 8 môn Toán phòng giáo dục TP Ninh Bình có đáp án năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - 2018 Ninh Bình 

Câu 8: Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 1800?

A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.

B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông

C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.

D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

Câu 11 (3,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có cạnh AD = a và AB = 2a, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD.

1) Chứng minh tam giác AND cân và AN là phân giác của góc BAD.

2) Chứng minh rằng: MD//NB

3) Gọi P là giao điểm của AN với DM, Q là giao điểm của CM với BN. Chứng minh tứ giác PMQN là hình chữ nhật.


De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2017 - 2018 Ninh Binh

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - 2018 Ninh Bình

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2017 - 2018 Ninh Binh

=> Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - 2018 Ninh Bình

  •