Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Sơn Động

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục Sơn Động có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Sơn Động

Bài 4 (3 điểm). Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Trên AB lấy điểm E, trên CD lấy điểm F sao cho AE = CF.

      a) Chứng minh: ∆AEO = ∆CFO .

      b) Chứng minh: E và F đối xứng nhau qua O.

      c) Từ E dựng Ex // AC cắt BC tại I, dựng Fy // AC cắt AD tại K. Chứng minh rằng: Tứ giác KEIF là hình bình hành

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2017 - Son Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Sơn Động

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!