Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2017 - THCS Nguyễn Hoa

Đề thi giữa học kì 1 môn Lý trường THCS Nguyễn Hoa năm 2017, đề thi gồm có 9 câu.

Câu 5: Hai dây đồng cùng tiết diện. Dây thứ nhất có chiều dài 2m, dây thứ hai có chiều dài 6m. Dây thứ nhất có điện trở là 1,5 Ω, dây thứ hai có điện trở là:

A. 0,5 Ω                                 B. 3 Ω                         C. 4,5 Ω                         D. 6 Ω

Câu 6: Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng trong trương hợp nào là vô ích:

A. Dây dẫn nóng lên                        B. Thân máy bơm nóng lên            

C. Đế bàn là nóng lên                      D. Cả A,B đều đúng

B/TỰ LUẬN(7Đ)

Câu 7(1,5đ) Phát biểu nội dung Định luật Jun – Lenxơ. Viết hệ thức, nêu tên gọi và đơn vị từng đại lượng có trong hệ thức.

Câu 8(1,5đ) Trên thân biến trở có ghi 20 Ω - 1A (Hình 1)

a/ Hai thông số trên cho biết gì?

b/ Con chạy C dịch chuyển về phía đầu nào để đèn Đ sáng mạnh nhất?

De thi giua ki 1 lop 9 mon Ly 2017 - THCS Nguyen Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2017 - THCS Nguyễn Hoa

  •