Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2018 - THCS Nguyễn Du

Đề thi giữa học kì 1 môn Lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Du có đáp án dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2018 - THCS Nguyễn Du

Câu 3 : (M1)

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm đo điện trở các dây dẫn có:

A.Cùng chiều dài, cùng vật liệu nhưng có tiết diện khác nhau .               

B. Cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng có vật liệu khác nhau .

C. Cùng tiết diện, cùng vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau .

D.Cùng chiều dài, cùng tiết diện và cùng vật liệu.

Câu 4 : (M1)

Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn  hình trụ có:

A.Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m2 .

B. Chiều dài 1m  tiết diện đều 1cm2 .

C. Chiều dài  1m tiết diện đều 1mm2  .

D. Chiều dài 1mm tiết diện đều 1mm2.

Câu 5: (M3)

Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ:

A.  Giảm 16 lần.         B. Tăng  16 lần .          C. không đổi.                     D. Tăng 8 lần.

Câu 6: (M2)

Điện trở của một dây dẫn :

A. Tăng khi nhiệt độ của dây dẫn tăng.         B .Giảm khi nhiệt độ của dây dẫn tăng.

C. không phụ thuộc vào nhiệt độ.               D. Càng lớn thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

De thi giua ki 1 lop 9 mon Ly 2018 - THCS Nguyen Du

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2018 - THCS Nguyễn Du

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

A

C

A

B

C

D

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

B

C

C

D

D

B

A

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

A

B

D

D

C

D

D

C

A

31

32

33

34

35

36

37

38

 

 

D

B

D

C

A

D

B

C

 

 

 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2018 - THCS Nguyễn Du

  •