Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2018 - THCS Nguyễn Trãi

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Trãi được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2018 - THCS Nguyễn Trãi

4.Hai dây dẫn đồng chất có cùng tiết diện, dây thứ nhất dài 9m có điện trở R1 và dây thứ hai dài 6m có điện trở R2. Hãy so sánh điện trở của hai dây :

A. R1 = 1,5.R2     

B. R1 = 3.R2        

C. R2 = 1,5.R1

D.Không thể so sánh được

5.Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 = 150m có điện trở R1 = 60 . Hỏi một dây dẫn khác làm bằng kim loại đó có chiều dài l2 = 30m thì sẽ có điện trở là :

A. 20               

B. 180             

C. 12                           

D. 150

6.Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện thì phải đo và so sánh điện trở của các dây dẫn :

A. Có tiết diện khác nhau, chiều dài như nhau và làm bằng các vật liệu khác nhau.

B. Có tiết diện khác nhau, chiều dài khác nhau và làm bằng các vật liệu khác nhau.

C. Có tiết diện khác nhau, chiều dài giống nhau và làm bằng các vật liệu giống nhau.

D. Có tiết diện khác nhau, chiều dài khác nhau và làm bằng các vật liệu giống nhau.


De thi giua ki 1 lop 9 mon Ly 2018 - THCS Nguyen Trai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lý 2018 - THCS Nguyễn Trãi

  •