Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Vĩnh Tường

Đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 lần 1 năm học 2017 - 2018 môn Toán phòng giáo dục Vĩnh Tường.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - 2018 - Vĩnh Tường

Câu 3. (Giải bài toán bằng cách lập phương trình)

Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định lúc đầu.

Câu 4.

Cho hình bình hành ABCD có góc D = α < 900. Kẻ BH vuông góc với CD, BK vuông góc với AD (H thuộc đường thẳng CD, K thuộc đường thẳng AD)

a). Chứng minh rằng ∆ABK ∽ ∆CBH

b) Chứng minh rằng ∆BHK ∽ ∆ADB

c) Cho biết AB = 6 cm; AD = 4cm và α = 600. Tính HK

 De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2017 - Vinh Tuong

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Vĩnh Tường

  •