Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - 2019 THCS Thành Công

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Thành Công mới tổ chức thi ngày 28/9/2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - 2019 THCS Thành Công

Bài 5. Cho x, y là những số thực không âm thỏa mãn x3 + y3 + xy = x2 + y2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 1 + √x / 2 + √y

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2018 - 2019 THCS Thanh Cong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - 2019 THCS Thành Công

  •