Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS An Sơn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2017 - 2018 trường THCS An Sơn, Nam Sách có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS An Sơn

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH, BK. Từ H kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB), kẻ HF vuông góc AC (F thuộc AC)

a) Chứng minh rằng: AE . AB = AF . AC

b) Bốn điểm A, B, H, K cùng thuộc một đường tròn.

c) Cho góc HAC = 300. Tính FC

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2018 - THCS An Son

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS An Sơn

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2018 - THCS An Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS An Sơn

  •